Historia

Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.

Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu zaczęła się w roku 1906 r. Jednym z pionierów i inicjatorów ruchu spółdzielczego na ziemi łowickiej był Władysław Grabski – premier RP, twórca reformy walutowej. To on zainicjował powstanie Spółki Rolniczej w Bocheniu, która z kolei zorganizowała w 1906 roku jedną z pierwszych spółdzielni mleczarskich w Kongresówce.

Najważniejsze fakty w historii OSM w Łowiczu: