Misja

Misją Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej jest łączenie najnowszych technologii z najlepszymi polskimi tradycjami wytwarzania produktów mlecznych.