Aktualności

100% Zielonej Energii zakupionej przez OSM Łowicz

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu świadomie chroni środowisko naturalne dzięki skorzystaniu z oferty 100% Zielonej Energii Energa Obrót S.A.  zakupionej na rok 2022 w ilości 31340 MWh. Energia w całości została wytworzona przez elektrownie wodne, wiatrowe lub słoneczne i jest wolna od CO2.

Fakt korzystania przez OSM Łowicz w 100%  z energii elektrycznej wytworzonej  przez elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne przekłada się na ograniczenie emisji do środowiska szkodliwych substancji powstających w instalacjach do spalania paliw w procesie produkcji energii elektrycznej. Na podstawie wskaźników emisji CO₂, SO₂, NOx, CO i pyłu całkowitego dla odbiorców końcowych energii elektrycznej,  podanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania  i Zarządzania Emisjami,  zakupiony przez OSM Łowicz wolumen energii elektrycznej zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 21 875 ton

oraz

  • tlenku siarki                  15,9 ton
  • tlenku azotu                  16,4 ton
  • tlenku węgla                    6,3 ton
  • pyłu całkowitego            0,8 ton

Dodatkowo OSM Łowicz wykazuje dbałość o środowisko poprzez oczyszczanie ścieków. Oczyszczaniem ścieków powstałych podczas przerobu mleka w zakładzie produkcyjnym zajmuje się spółka OSM Łowicz – Ekołowiczanka.  W procesie oczyszczania, ze ścieków produkowany jest biogaz, który następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Na całość energii elektrycznej wyprodukowanej w ten sposób Ekołowiczanka Sp. z o.o.  otrzymała wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zielone certyfikaty będące potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.