OSM w Łowiczu oferuje do sprzedaży nieruchomości po byłych punktach skupu mleka.

Regulamin sprzedaży     nieruchomości – Regulamin konkursu do pobrania