Aktualności

NARODOWY DZIEŃ DZIECKA 1 CZERWCA 2019

W dniu 1 czerwca na terenach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się „Narodowy Dzień Dziecka”.

Dziękujemy firmie ” Kratywny Czas ” za wykonanie wspaniałych animacji, gier i zabaw oraz udostępnione zdjęcia.

Dziekujemy wszystkim, zwłaszcza dzieciom , że tak licznie odwiedzili nasze stoisko Firmowe z Łowiczanką!