Aktualności

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.