Aktualności

19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, odbyło się w dniach 07-08.09.2022 r. w Białymstoku i jest to najważniejsze wydarzenie branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.Ciągła inwestycja w rozwój i technologie czynione przez OSM Łowicz są dostrzegane i nagradzane w trakcie tak prestiżowych wydarzeń. Podczas uroczystej gali Prezes Zarządu Iwona Grzybowska odebrała zwycięską statuetkę w kategorii Innowacyjne Ekologiczne Opakowanie, za wdrożenie opakowań dla produktów UHT bez warstwy aluminium, co jest kompletną innowacją na polskim rynku i OSM Łowicz może poszczycić się tytułem lidera w tym przedsięwzięciu. Wdrożenie opakowań przyjaznych dla środowiska to tylko jedno z działań przyjętej i realizowanej przez łowicką spółdzielnię świadomej polityki środowiskowej, która zakłada również korzystanie w zakładach produkcyjnych w 100% z zielonej energii, zielonego azotu, czy gospodarowanie ściekami poprzez odzysk energii.  Działania te podejmujemy nie tylko z myślą o nas, sieciach handlowych, ale przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach – komentuje Iwona Grzybowska.