Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
Sekretariat:
tel. 62 501 53 00
fax 62 503 25 52
sekretariat@osm.kalisz.pl
 

Księgowość
tel. 625015354, 311 
ksieg@ksgpm.pl

Dział Kadr
tel. 62 5015314 
kadry@osm.kalisz.pl

Dział Produkcji 
62 5015337, 62 5015337, 62 5013536, 
produkcja@osm.kalisz.pl
62 7216004 - Kierownik oddziału Koźmin
 

Dział Techniczny
tel. 62 5015327 
jurek206@wp.pl

Laboratorium
tel.62 5015341 , 62 5015334 
ewalab@osm.kalisz.pl 

Dział Zaopatrzenia 
62 5015320 
zaopatrzenie@osm.kalisz.pl