Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
Sekretariat:
tel. 62 501 53 00
fax 62 503 25 52
sekretariat@osm.kalisz.pl
 

Księgowość
tel. 625015354, 311 
 

Dział Kadr
tel. 62 5015314 
 

Dział Produkcji 
62 5015337, 62 5015337, 62 5013536, 
62 7216004 - Kierownik oddziału Koźmin
 

Dział Techniczny
tel. 62 5015327 
 

Laboratorium
tel.62 5015341 , 62 5015334 
 

Dział Zaopatrzenia 
62 5015320