O firmie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu położona w centralnej Polsce na Mazowszu. Od wielu lat należy do czołówki polskich mleczarń. Jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji spółdzielczości mleczarskiej na Ziemi Łowickiej.

Historia

Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu sięga początków ubiegłego wieku. W gronie pionierów i inicjatorów ruchu spółdzielczego na ziemi łowickiej był Władysław Grabski  – premier RP, twórca reformy walutowej. To on zainicjował powstanie Spółki Rolniczej w Bocheniu, która z kolei zorganizowała w 1906 roku jedną z pierwszych w Kongresówce spółdzielni mleczarskich.  

Misja

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu jest własnością  udziałowców. Jej misją jest dążenie do maksymalnego  zadowolenia zarówno dostawców jak i odbiorców poprzez zharmonizowanie godnej ceny płaconej dostawcom  za mleko, z wysoką jakością wyrobów oraz dobrą ceną produktów.

Jakość - Certyfikaty

Oficjalnym potwierdzeniem poziomu Systemu Zarządzania Jakością jest przyznanie certyfikatu z zakresu systemu IFS (International Food Standard) przez jednostkę certyfikującą  TÜV NORD.    

Nagrody

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu każdego roku jest odbiorcą wielu nagród i wyróżnień.

Mleko w szkole

Jednym z podstawowych i najważniejszych założeń programu „Mleko w szkole” jest zachęcenie najmłodszych obywateli naszego kraju do codziennego picia mleka.

Dla rolników

Informacje dla rolników