Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu jest własnością udziałowców. Jej misją jest dążenie do maksymalnego zadowolenia zarówno dostawców mleka jak i odbiorców oraz dostarczanie najlepszych produktów mlecznych na rynki polskie i zagraniczne. Swoją misję realizuje poprzez zharmonizowanie godnej ceny płaconej dostawcom za mleko z wysoką jakością oraz dobrą ceną swoich produktów dla odbiorców.

Działalność gospodarcza Spółdzielni jest prowadzona na zasadzie rachunku ekonomicznego, zapewnia korzyści jej członkom i osiągnięcie zysku, który gwarantuje bezpieczeństwo finansowe oraz stały rozwój i możliwość inwestowania w przyszłość OSM Łowicz.