12.04.2017

Produkcja artykułów mleczarskich z mleka przy użyciu pasz bez GMO

Zarząd i Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na swoim ostatnim posiedzeniu, podjęli decyzję o wprowadzeniu programu produkcji mleka przy użyciu pasz nie zawierających GMO.

Co tak naprawdę oznacza GMO? - Organizm zmodyfikowany genetycznie, czyli GMO (od ang. genetically modified organism) – to organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących.

Genetycznie modyfikowane organizmy tworzy się za pomocą technik nie występujących w naturze, a przy pomocy tzw. inżynierii genetycznej.

Z uwagi na wzrost zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi, bez konserwantów, sztucznych barwników  itp. Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadza do swojej oferty handlowej  produkty z dodatkową informacją:

„PRODUKTY WYTWARZANE SĄ Z MLEKA POCHODZĄCEGO OD KRÓW KARMIONYCH PASZAMI BEZ GMO”.

Wymagania dla dostawców surowca:

1. W celu zapewnienia dostępności mleka pochodzącego od krów żywionych paszami bez GMO, OSM w Łowiczu opracowała listę wymagań dla gospodarstw produkujących mleko. Ponadto każdemu dostawcy jest udzielane wsparcie poprzez służby surowcowe, lekarzy weterynarii zatrudnionych w Spółdzielni, a także poprzez służby firm paszowych,  które spełniają wymagania i posiadają  Certyfikat zakładu wolnego od GMO lub Certyfikat GMP +.

2. Pasze dla wszystkich zwierząt w gospodarstwie nie mogą zawierać składników GMO. W tym celu prowadzona jest dokumentacja – rejestr pasz stosowanych w gospodarstwie (dokumenty zakupu pasz – faktury będą kontrolowane  przez służby nadzorujące).

3. Gospodarstwa będą monitorowane przez służby Spółdzielni - losowo będą pobierne próbki pasz do badań na obecność GMO.

OSM w Łowiczu po wprowadzeniu tego programu spodziewa się pozytywnego odzewu wśród konsumentów i zwiększenia konkurencyjności swoich wyrobów dla wszystkich chcących odżywiać się zdrowo i naturalnie, poszukujących produktów o „czystych etykietach”.