11.06.2014

Polskie Mleczne Śniadanie w Brukseli

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, w tym wysocy rangą przedstawiciele instytucji unijnych: Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji Europejskiej, jak również stałych przedstawicielstw państw unijnych, unijnych organizacji rolniczych i branżowych, w tym COPA-COGECA i EDA oraz przedstawiciele polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencji Rynku Rolnego.

- Jest to pierwsza tego typu branżowa inicjatywa promocyjna, która miała miejsce w siedzibie Polskiego Przedstawicielstwa RP w Brukseli. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy współorganizować z Polską Izbą Mleka, tak ciekawe spotkanie, które spotkało się z wielkim zainteresowaniem - powiedział Pan Radca Minister Andrzej Babuchowski.

Ideą przewodnią była promocja polskich produktów mleczarskich. Swoje produkty na śniadanie dostarczyli: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łowicz, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Polmlek, Robico, Sertop, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Produkty mleczne do Brukseli dostarczyła Firma Nagel-Group - wiodący operator logistyki artykułów spożywczych w Europie .

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację i prognozy dla polskiego sektora mleczarskiego oraz polskich produktów mleczarskich w kontekście rozwoju sytuacji w Unii Europejskiej. Podczas dyskusji podsumowującej uczestnicy podkreślali, iż polski sektor mleczarski znakomicie wykorzystał koniunkturę i środki finansowe UE, co w przyszłości powinno nam zapewnić znaczącą pozycję na europejskim rynku mleczarskim.

- Promocja polskiej branży mleczarskiej na arenie międzynarodowej to jedno z nadrzędnych zadań PIM. Tego typu wydarzenie jest skuteczną formą pokazania polskich produktów i naszych członków. Prezentacja sektora i jego osiągnieć w połączeniu z degustacją produktów mlecznych polskich przetwórców mleka cieszyły się ogromnym zainteresowaniem unijnych dyplomatów - powiedziała Pani Agnieszka Maliszewska Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.