21.05.2013

OSM Łowicz - Produkty na medal

W dniach od 13 do 16 maja w Białymstoku i Białowieży miała miejsce XXIV Krajowa Ocena Serów i Twarogów oraz wybór Produktu Mlecznego Roku 2013.

Organizatorem było Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Łącznie ocenie zostało poddanych blisko 70 produktów z ok. 20 firm. Produkty były oceniane w 11 grupach. W I etapie produkty zgłoszone do konkursu, były badane przez Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej SGGW. Produkty do badań były zakupione z rynku.

W II etapie zespoły arbitrów dokonywały oceny sensorycznej oraz oceny poprawności znakowania produktów w oparciu o obowiązujące przepisy. W skład zespołu arbitrów wchodzili przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju, przedstawiciele organizacji branżowych oraz przedstawiciele producentów. W zespole oceniającym sery był również arbiter oceny serów DLG (Krajowej Niemieckiej Oceny Serów).

W III etapie Komisja Superarbitrów, w skład której wchodzili przedstawiciele ośrodków naukowych i organizacji branżowych, po przeanalizowaniu kart oceny produktów przedłożonych przez zespoły arbitrów, dołączonej do produktów dokumentacji, oceny własnej oraz po kompleksowej analizie przedstawionych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej SGGW dokonała ostatecznego wyboru.

W każdej grupie produktów przyznano medale im. prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany za zajęcie I miejsca w danej grupie. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu zgłosiła do oceny produkty mleczne w 8 różnych grupach, z czego aż 4 uzyskały najwyższą ocenę i zdobyły MEDALE za zajęcie I-szych miejsc.

Nagrodzone produkty OSM w Łowiczu to:

  1. Ser Tylżycki – plastry 150 g – w grupie serów nalewanych
  2. Twaróg tłusty 1/3 kg - w grupie twarogów produkowanych metodą tradycyjną
  3. Twaróg półtłusty 250 g – w grupie twarogów produkowanych wg technologii z zastosowaniem nowoczesnych technik produkcyjnych
  4. Łowicki aksamitny serek śmietankowy 125 g: naturalny, ze szczypiorkiem, z ziołami – 125 g - w grupie pozostałych serów twarogowych

Uznanie jakie zdobyły produkty OSM w Łowiczu jest tym większe, że konkurowały one ze znanymi produktami innych spółdzielni. Tegoroczne laury dla szerokiego asortymentu  serów i twarogów OSM w Łowiczu, to kolejne potwierdzenie wysokiej i standardowej jakości produktów łowickiej Spółdzielni.