08.06.2017

Nowi Członkowie Komisji Zarządzającej Promocją Produktów Rolno – Spożywczych ( FPM)

Na mocy ustawy o Funduszach Promocji Produktów Rolno-Spożywczych w dniu 31.05.2017r. powołanych zostało 9 odrębnych Funduszy Promocji. W skład nowych komisji, których kadencja będzie trwała od 2017-2021r. wchodzi 5 przedstawicieli producentów, 3 przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jeśli chodzi o Fundusz Promocji Mleka jednym z pięciu członków komisji reprezentującej ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka został wybrany pan Andrzej Marat – członek Rady Nadzorczej OSM Łowicz.

 Celem funduszy jest promowanie i wspieranie spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych.