12.08.2019

Konkurs na nazwy łowickich serów - 2 edycja ROZSTRZYGNIĘCIE

Formularz zgłoszenia do konkursu,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klauzula informacyjna

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu - 2 edycja