11.04.2016

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego - Laboratorium Oceny Surowca

Miło jest nam poinformować, iż 10.03.2016r. Laboratorium Oceny Surowca Okręgowej Spółdzielni Mleczrskiej w Łowiczu uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1592 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Uzyskana akredytacja potwierdza  wysoką jakość i wiarygodność wykonywanych usług przez kompetentny i doświadczony personel.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ

Lp.

Badana cecha

Urządzenie, testy

Stosowana metoda/ dokument

1.

Ogólna liczba drobnoustrojów w 1ml

Zakres:5x10³ – 5 x106 jtk/ml            *A

Bactoscan FC 100

Instrumentalna /

PB-01.00 wyd. 2 z dnia 01.09.2016

 

2.

 

 

 

3.

 

Liczba komórek somatycznych w 1ml

Zakres:5x104 – 5 x106 komórek/ml   *A

 

Zawartość tłuszczu

Zakres: (1,50 – 5,50)%                    *A

 

Fossomatic 5000

 

 

 

Milkoscan FT 6000

 

 

Instrumentalna /

PN-EN ISO 13366-2:2007

Instrumentalna /

 PN-ISO 9622:2015-09

4.

Zawartość białka                    

Zakres: ( 2,50 – 4,50)%                   *A

Milkoscan  FT 6000

Instrumentalna /

PN-ISO 9622:2015-09

5.

Zawartość mocznika

Zakres: (100 – 500) mg/l                  *A

Milkoscan FT 6000

Instrumentalna / PB-02.00 wyd. 2 z dnia 08.11.2017

6.

Temperatura zamarzania

Zakres: (-0,200 – -0,600)°C             *A

Milkoscan FT 6000

Instrumentalna / PB-02.00 wyd. 2 z dnia 08.11.2017

7.

Zawartość laktozy

Zakres:(4,00 – 5,00)%                    

Milkoscan FT 6000

Instrumentalna /

PN-ISO 9622:2015-09

8.

Temperatura zamarzania

Krioskop Cryostar II

Krioskopowa /

PN-EN ISO 5764:2010

9.

Pozostałości antybiotyków i środków hamujących

Test  TwinSensor

metoda receptorowa /

 IS-KJI-41 wyd.1 z dnia 06.05.2019

 

 

*A-metoda objęta zakresem akredytacji